Shutdown8: Chương trình hẹn giờ tắt máy miễn phí

Shutdown8 là một chương trình tắt máy miễn phí với thời gian hẹn giờ do chính bạn tùy chọn.
Người dùng có thể hẹn giờ tắt máy, đăng nhập lại tài khoàn User, ngủ, và ngủ đông từ lựa chọn menu mà chương trình cung cấp khi mở

Shutdown8: Chương trình hẹn giờ tắt máy miễn phí
Dễ dàng tắt máy nhanh chóng từ thanh start, Taskbar tiện lợi nhanh chóng
  • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (Bao gồm cả windows 32 và 64 bit)
  • Giấy phép: Chương trình miễn phí hoàn toàn (Không có quảng cáo, virus trong chương trình)
  • Tải về: Shutdown8 1.08 - 07/14/2014
  • Khác : Shutdown8 bản chạy ngay không cài đặt


Tính năng

  • Tắt máy ngay lập tức với thời gian quy định
  • Người dùng có thể chọn thời gian hẹn giờ với phím + và - hoặc cuộn chuột để chọn
  • Chế độ ngủ đông: lưu tất cả tiến trình từ RAM vào máy tính rồi tắt máy như vậy lần sau mở máy lại rất nhanh
  • Chế độ ngủ: lưu tất cả tiến trình vào RAM và chuyển sang chế độ tiết kiệm điện ngủ tạm thời
  • D ùng tốt tiện lợi trên Windows XP,Vista, 7, 8 và 10


Special thanks to translators!!

This website is translated by Nguyễn Thanh Minh